Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

Klauzula informacyjna RODO

KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO w MUZEUM MIEJSKIM SUCHEJ BESKIDZKIEJ    Wykonując obowiązki administratora danych osobowych, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka przygotowało klauzulę informacyjną dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania tej informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.


KLAUZULA INFORMACYJNA


    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel/fax: 33 874 26 05, www.muzeum.sucha-beskidzka.pl , e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Zbigniewa Maryona, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miasta w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka: tel. 33 874 95 54, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl
 3. Pozyskane dane osobowe przez Muzeum są przetwarzane w celu możliwości wykonania przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ustawowych zadań publicznych oraz w zakresie realizacji umów oraz obsługi ruchu turystycznego na jego terenie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej),
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
 8. Informuję również, że w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej działa monitoring wizyjny. Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony zbiorów, mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób zwiedzających oraz pracowników instytucji.

Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest art.5 ust. Rozporządzenia Ogólnego w sprawie Ochrony Danych Osobowych oraz § 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą ( Dz.U. z dnia 19 września 2014 r. poz. 1240). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jaki osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez Administratora.Dyrektor

Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Barbara Woźniak

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

INFORMACJA SPONSOROWANA

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO